Regulamin sklepu

1. Sklep ecostory.pl jest prowadzony przez firmę:

IT Consulting Piotr Bukowski
ul. 13 Zakrętów 167
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 6521688002, REGON: 243686443
KONTO BANKOWE: 20 1050 1070 1000 0092 0388 7626

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Sprzedający przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie ecostory.pl. Składający zamówienie jest zwany dalej „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia przez Niego zamówienia. Sprzedający potwierdza zawarcie umowy poprzez poinformowanie o tym fakcie Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w ciągu do 2 dni roboczych w przypadku zakupu za pobraniem lub od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe w przypadku przedpłaty przelewem.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku jednak niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11.  Klient ma prawo zwrócić towar w nienaruszonej formie (nieużywany) do 14 dni od daty dostarczenia tegoż towaru do Klienta. Aby przeprowadzić operację zwrotu należy wysłać taką wolę na sklep@ecostory.pl w postaci oświadczenia o odstąpieniu zawarcia umowy sprzedaży zawartej na odległość (Wzór dostępny do pobrania tutaj)

12. Wysyłka zamówienia, którego łączna wartość produktów przekracza 150zł brutto, jest realizowana na koszt Sprzedającego.

13. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym Ecostory objęte są gwarancją producentów i podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne. Gwarancja udzielana jest na okres przydatności kosmetyku do użycia. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne produktów, ani uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nasz sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

14. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajdują się na dedykowanej stronie:

https://ecostory.pl/privacyinfo

Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń powyższego rozporządzenia - znanego powszechne jako RODO i wypełnienia wszystkich wymaganych czynności.

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://ecostory.pl/t/conditionsofUse). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu ecostory.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Bielsko-Biała 1.06.2014r.)